enDa

PARTNER COMMUNITY

Som virksomhed eller organisation kan du være med til at skabe bedre muligheder for landets studerende og dimittender.

Bliv en del af Stations Partner Community og bliv stærkere med den næste generation

Tilmeld Jer

Problemstillinger

Hvordan gør vi det nemmere for de mange studerende at overgå til arbejdsmarkedet?

Mere end 40% af akademiske dimittender har svært ved overgangen til arbejdsmarkedet. Overgangen er vigtig for at nyuddannede kan få en god start på arbejdslivet, opbyggelse af deres professionelle selvforståelse og arbejdsglæde som gør at de kan omsætte deres akademiske viden til værdi.
Det viser analyser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (link).

Station har årligt +500 medlemmer fra 9 videre-gående uddannelsesinstitutioner. Som medlem af Stations Partner Community kan I være med til at klæde studerende og dimittender på til en fremtid på arbejdsmarkedet og aktivt være med til at skabe en bedre overgang for landets studerende og dimittender.  

Hvordan undgår vi stress og ensomhed blandt studerende og dimittender?

Mere end 40% af studerende, fra de videregående uddannelser, angiver ensomhed som en primær årsag til frafald. Mere end 20% oplever symptomer på stress i hverdagen. God trivsel er en vigtig forudsætning for at skabe udvikling og læring.
Det viser analyser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (link).

Station er årligt mødested for 50.000+ besøg og 100+ frivillige. Det kræver en aktiv indsats at skabe givende sociale og faglige fællesskaber. I kan bidrage til at skabe muligheder for de studerende der har behov og interesse i noget udover deres studier. I Station er udbyttet og værdien ikke karakterer, studerende kan mødes, udfolde deres potentialer og lære at fejle i et understøttende og udviklende miljø.

Er din virksomhed klar til at skabe værdi gennem studenterinnovation?

Videnssamarbejder med studerende er med til at give virksomheder et vigtigt forspring i den grønne omstilling og i kapløbet om vækst og innovation.
Det viser analyser fra Reg Lab, der samtidig peger på at SMV’er som indgår i videnssamarbejder i snit vækster med 10-12% (link).

Station er tiltænkt som et bindeled mellem samfundet og studerende. Hvis vi skal i mål med at etablere nye samarbejder i krydsfeltet mellem studenterengagement og virksomhedspraksis kræver det, at virksomheder har øje for de potentialer som unge og studerende besidder og inddrager dem. Hvis vi ikke lytter til landets studerende og dimittender, så går I og vi glip af deres kompetencer.

Stations Partner Community er en mulighed for at blive en del af vores visionære fællesskab af studerende og dimittender på tværs af uddannelsesinstitutioner. Med den tidligere Frederiksberg politistation som omdrejningspunktet, samler vi partnere for at sammentænke innovation og studenterengagement gennem brobyggende aktiviteter og programmer.

At engagere sig med vores medlemmer gennem programmer og events er en unik mulighed for, at din virksomhed kan skabe nye forbindelser til fremtidige medarbejdere.

Partnerrejsen

Cases på samarbejder

Opkvalificering af studerende og dimittender

I partnerskab med EY og Accenture

Udfordring: Der er et behov for at flere fagligheder engageres i konsulentskab (partnerperspektivet) og der er et behov for at kunne få erfaring indenfor konsulentbranchen (studenterperspektivet).

EY og Accenture indgik samarbejde med Station om at lave workshops og mentorordninger 2 måneder hvert halvår, som opkvalificerer frivillige studerende som en del af Stations aktiviteter.

Hackathon om Fremtidens Transport

I partnerskab med Movia, Donkey Republic og Region Hovedstaden

Udfordring: Vi skal samskabe fremtidens transport med den unge generation for at blive mere bæredygtige (partnerperspektivet) og det kræver mere attraktive løsninger (studenterperspektivet).

Virksomhederne og Region H indgik i samarbejde med Station om at skabe et Hackathon som præsenterede studerende og dimittender for problemstillinger og fik nye løsningsforslag.

Øget medlemstilbud og ny målgruppe

I partnerskab med DM (tidl. Dansk Magisterforening)

Udfordring: Det er svært for studerende og dimittender i at mødes på tværs af fagligheder.

DM indgik et samarbejde med Station om at afholde aktiviteter om bæredygtighed og tilbyde deres medlemmer et medlemskab i Stations Community.

Som medlem skaber I ikke bare bedre muligheder for landets studerende og dimittender. I får også adgang til:

1. Promovering af jeres værdifulde bidrag til vores community på Stations eksterne platforme, i nyhedsbreve til studerende fra 15 uddannelser og på husets skærme

2. Invitationer til at deltage i målrettede programmer og aktiviteter, hvor der er et match med jeres virksomhed

3. Årlig modtagelse af Impact Whitepaper som giver adgang til indsigter, knowhow og lighthouse cases om studerendes engagement

4. Kvartalsvis digital føljeton med skriftlige indsigter, viden og best practice fra vores økosystem af unge talenter på tværs af uddannelsesinstitutioner

Minimumsbidraget for et medlemskab afhænger af antal ansatte årsværk, og er som følger:

- 0-9 Årsværk: 5.000 DKK / År

- 10-49 Årsværk: 10.000 DKK / År

- 50-249 Årsværk: 15.000 DKK / År

- 250+ Årsværk: 25.000 DKK / År


Og bliv en del af vores partnerfællesskab i samarbejde med:

Vidste du at…

- Station er en non-profit organisationen stiftet af studerende og i dag har et professionelt sekretariat, advisory boards og en bestyrelse som sikrer drift, relevans og den strategiske udvikling.

- Station er mødested for over 80.500 besøg, 500 medlemmer, 100 frivillige og 25 studenterinitiativer årligt.

- 83% af vores medlemmer rapporterer, at de er meget interesseret i at deltage i events med professionelle og faglige formål.  

- Bygningen, der er mødested mellem studerende og dimittender, er den historiske politistation på Frederiksberg fra 1920, som studerende rejste 52,5 millioner til at renovere, transformere og drive i samarbejde med Copenhagen Business School. Bygningen genåbnede vi i starten af 2022.

- Station har som organisation med aktiviteter, projekter og læringsprogrammer vundet priser som Danish Design Award for Better Learning, er blevet optaget i Clinton Global Initiative og har været nomineret til internationale anerkendelser som Green Awards i Berlin med sine aktiviteter.

Stations studenterfællesskab består af medlemmer fra: